Tentti matematiikan didaktiikasta

Minulla tenttikirjana oli Johdatus matemaattisten aineiden didaktiikkaan. Kovin paljon uutta kirjassa ei ollut, mutta enemmän painotettiin oppilaiden lähtötason merkitystä, kuin mitä historian puolella. Toki matemaattisissa aineissa lähtötaso merkitseekin enemmän. Jäin kuitenkin miettimään, että pitäisikö omassa historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa miettiä joskus huolellisemmin mitä oppilaat jo tietävät aiheesta ja yrittää selkeämmin rakentaa sen varaan. Esimerkiksi yhteiskuntaopissa käyttää helposti käsitteitä määrittelemättä niitä ja ottamatta selville millainen merkitys niillä on oppilaiden ajatuksissa.

Tenttikirjassa todettiin, että tärkein yksittäinen oppimiseen vaikuttava seikka on oppilaiden lähtötaso/tiedot.

Advertisements

One Response to “Tentti matematiikan didaktiikasta”

  1. Tiina Says:

    Totta puhut! Ongelma voi vain tulla hissan puolella siinä, että tasoerot voi olla matemaattisia aineita suuremmat. Eikös matikassa ole vähän niin, et edellinen on pakko osata jos meinaa seuraavan läpästä. Hissassa taas voi joku olla tosi kiinnostunut antiikista muttei, tiedä mitään kansainvälisistä suhteista. Hankalaa kartoittaa osaamista. Peruskoulun puolella siirtyminen yläkouluun tuo varmasti esiin aika paljon noita tasoeroja mihin vaikuttaa oleellisesti alakoulun luokanopettajan historian taidot.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: