Pedagoginen auktoriteetti

Suoritin perusopintojen kohdan 1.5 kirjoittamalla eräästä Kasvatus-lehdestä löytämästäni tutkimusartikkelista esseen. Artikkelin aiheena oli pedagogisen auktoriteetin rakentuminen luokkahuoneen vuorovaikutuksesta (Kasvatus 3/2005, s. 172-186). Artikkelissa tuli esiin pari mielenkiintoista seikkaa työrauhan ylläpitoa koskien. Ensinnäkin oppilaiden luottamuksen voittaminen on ehkä tärkein keino saavuttaa pedagoginen auktoriteetti ja sitä kautta työrauha. “Opettajan pedagoginen auktoriteetti toimii, kun oppilaat reagoivat osallistumalla aktiivisesti.” Ilmeisesti lukiossa tällaista luottamusta on huomattavasti vaikeampi saavuttaa??

Toiseksi artikkelissa tuli ilmi, että opettaja helposti näkee itsensä huonommassa valossa kuin on syytä.  “Opettajien lienee luokkatilanteissa vaikea pitää mielessä luokkahuonediskurssiin liittyvää systematiikkaa ja siihen välttämättä kytkeytyviä rikkomuksia, jotka aiheutuvat luokkahuonediskurssin säännönmukaisuuksista ja normeista.” Vaikeasti sanottu, mutta tarkoittaa artikkelin valossa sitä, että opettaja helposti syyttää itseään esim. tilanteista, joissa työrauha ei pysy yllä, vaikka oikeasti syyt ovat usein ihan muualla. Esimerkiksi oppilasta voi ohjata käsitys, että ns. kiltit pojat eivät suosittuja muitten poikien eivätkä oikein tyttöjenkään keskuudessa. Oppilaiden tuntikäyttäytymisellä saattaa siis olla voimakkaampiakin ohjaajia kuin opettaja. Artikkelin eräs johtopäätös on, että opettajalle oppiminen pois liiallisesta oman tai oppilaan persoonallisuudella selittämisestä on tärkeää sekä työssä kehittymisen että siinä jaksamisen kannalta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: